BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20231123.0009 Về việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 23/11/2023 Đang xử lý
2 PAKN.20231123.0010 Về việc giải quyết chế độ BHXH đối với Ông Phạm Minh Hoa. Nguyễn Vĩnh Phúc 23/11/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0457 Chính sách về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh phẩu thuật Nguyễn Huỳnh Minh Tiến 22/11/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0431 Tôi có phải thuộc đối tượng được áp dụng Khoản 21 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 hay không? Thái Quang Trữ 16/11/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0424 Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường Trần Thị Dương 14/11/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0422 xin cấp sổ BHXH nguyễn văn quang 13/11/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0449 Phản ánh về việc chốt sổ bảo hiểm xã hội Ngô Thị Khánh Linh 21/11/2023 Đã trả lời
8 PAKN.2023.0459 Tôi muốn báo cáo công ty cũ không làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 23/11/2023 Đã trả lời
9 PAKN.2023.0402 E nghỉ công ty đến nay là 67 ngày n cty ko chốt bảo hiểm xã hội Trần Hải Hà 07/11/2023 Đã trả lời
10 PAKN.20231026.0100 Về việc giải quyết chế độ mslđ cho các thương binh Nguyễn Vĩnh Phúc 26/10/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/21