BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0229 Kiến nghị về việc BHXH gửi thiếu quá trình đóng Nguyễn Thành Đạt 16/04/2024 Đang xử lý
2 PAKN.20240329.0159 Quyền lợi của người lao động khi công ty tham gia BHXH không đúng hợp đồng lao động 2 bên đã ký kết Nguyễn Thị Ngọc Dung 29/03/2024 Đang xử lý
3 PAKN.20240410.0118 Hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh Nguyễn Thị Nhàn 10/04/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0187 Về việc cắt trả BHXH cho NLĐ Vũ Kiều Oanh 02/04/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0216 Lao động nữ mang thai làm ở vị trí kinh doanh có giao chỉ tiêu hàng tháng nhưng không hoàn thành thì có bị sa thải Dương Thị Ngọc Tú 11/04/2024 Đã thông báo
6 PAKN.2024.0217 Lao động nữ mang thai có bị chấm dứt hợp đồng khi không hoàn thành chỉ tiêu Dương Thị Ngọc Tú 11/04/2024 Đã thông báo
7 PAKN.2024.0186 Về việc cắt trả BHXH cho NLĐ Trịnh Nhật Trường 02/04/2024 Đang xử lý
8 PAKN.20240318.0058 Chậm chi trả bhxh 1 lần Hoàng bảo long 18/03/2024 Đang xử lý
9 PAKN.20240313.0109 Bảo hiểm Xã hội Quận 1 cấp thiếu hồ sơ BHXH của tôi Nguyễn Quang Huy 13/03/2024 Đang xử lý
10 PAKN.20240315.0175 Phản ánh về hồ sơ làm BHTN số G22.99-240306-0500896 Nguyễn Bật Thiệu 15/03/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/25