BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0185 Công ty nợ đóng 2 tháng Bảo hiểm xã hội thì tôi phải làm gì? Nguyễn Thị Lan Anh 18/05/2023 Đã trả lời
2 PAKN.2023.0177 Mức Lương Tham Gia BHXH Của NLĐ Trong Thời Gian Nghỉ Thai Sản Công ty TNHH Hansae TG 12/05/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0143 Công ty giữ lại số bảo hiểm pham tư 20/04/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0134 Về việc phục hồi chế độ mslđ "Dài hạn" cho Người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 18/04/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0128 Vv trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm tại công ty không đóng bảo hiểm đối với người ký kết 02 hợp đồng lao động Nguyễn Phương Tuấn 13/04/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0125 Xin được trả lời mã PAKN.2023.0080 Lục văn kinh 11/04/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12317 Hỏi đáp vướng mắc về lương, phụ cấp khi giải quyết chế độ Ngô Thị Lành 04/07/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0104 Xem xét lại cách tính tăng lương hưu Nguyễn đinh lăng 29/03/2023 Đang xử lý
9 PAKN.20221223.0032 TRẢ LẠI SỔ BẢO HIỂM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA AI??? Võ Anh Luân 23/12/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0011 Viết đơn thôi việc trước 45 ngày nghỉ việc tại sao không được giải quyết bảo hiểm xã hội ? Lê thị thanh 09/01/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/13