BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12661 Công ty chiếm dụng tiền đóng bhxh của người lao động Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/11/2022 Đã trả lời
2 PAKN.2022.12285 Mức phạt chậm nộp bảo hiểm Công ty TNHH thực phẩm 3F Việt 21/06/2022 Đã trả lời
3 PAKN.20220607.0025 Gửi pakn về xử lý hồ sơ: G22.99-220607-05043 Nguyễn Xuân Thắng 07/06/2022 Đã trả lời
4 PAKN.2022.10711 Cần trợ giúp Hoàng Minh Thành 05/01/2022 Đã trả lời
5 PAKN.2022.12343 Số tiền lương hưu sau khi đã nghỉ hưu Lương Văn An 11/07/2022 Đang xử lý
6 PAKN.2022.12301 điều chỉnh mức lương tham gia bhxh của đối tượng thai sản, không lương Công ty TNHH Vonorna 28/06/2022 Đang xử lý
7 PAKN.20221122.0022 Về việc giải quyết chế độ cho Ông Nguyễn Quốc Việt. Nguyễn Vĩnh Phúc 22/11/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12654 CHẾ ĐỘ BHXH ĐỔI VỚI NLĐ THỬ VIỆC PHAN THỊ KIM LIÊN 18/11/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12648 bảo hiểm xã hội một lần người nước ngoài trần thị thúy hằng 14/11/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2022.12663 Công ty không trả bảo hiểm xã hội Nguyễn hồ nhât hạ 24/11/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/10