BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20220519.0015 Phản ánh chưa được trả lời Nguyễn Xuân Hòa 19/05/2022 Đã trả lời
2 PAKN.2022.12604 Nghị định 81/2021/NĐ-CP Mai Nguyễn Đạt 28/10/2022 Đã trả lời
3 PAKN.2022.12444 Chính sách miễn giảm học phí Trương Thuý Hằng 02/08/2022 Đang xử lý
4 PAKN.2022.12468 Chế độ miển giảm học phí theo nghị định 81/2021 Mai Nguyễn Đạt 08/08/2022 Đang xử lý
5 PAKN.2022.12388 Có bằng Trung cấp, nhưng không đỗ tốt nghiệp THPT Mai Văn Thành 21/07/2022 Đang xử lý
6 PAKN.20220720.0057 XIN Ý KIẾN VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO NGHỀ Nguyễn Thành Hưng 20/07/2022 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12668 Sinh viên thuộc đối tượng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP mà theo học hệ Vừa làm vừa học thì có được miễn giảm học phí? Nguyễn Võ Thanh Sang 28/11/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12598 Việc thực hiện Chính sách hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên Trung Cấp nghề, đồng thời học phổ thông tại TRung tâm GDNN-GDTXX Linh Thị Lâm 27/10/2022 Đã trả lời
9 PAKN.20191209.0010 Đào tạo chuyển giao công nghệ ngắn hạn CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ TÂN PHÁT 20/01/2020 Đã trả lời
10 PAKN.2022.12542 Về vấn đề miễn giảm học phí đối với trường Cao đẳng Phạm Thị Ngọc Trinh 22/09/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/3