BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0182 Câu hỏi về nghị định 81/2021/NĐ-CP nguyễn thị hà 17/05/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0127 Về điều 20 nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Huỳnh Minh Hải 13/04/2023 Đã trả lời
3 PAKN.2023.0033 Xét chuyển chức danh nghề nghiệp đồng hạng Hải Minh Hà 07/02/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0171 Tôi có câu hỏi liên quan đến chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III). Hiện tôi muốn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) để đáp ứng đủ tiêu chuẩn sang GV GDNN lý thuyết hạng III. Tôi muốn học bồi dưỡng chứng chỉ này thì cần học và liên hệ ở đâu để theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH? Vương Văn Thắng 08/05/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0169 Hỗ trợ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP Tăng Nguyễn Phượng Loan 05/05/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0166 Hỗ trợ theo Nghị định số 81 Lê Nguyễn Tường Vi 04/05/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0141 Thăng hạng giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (V.09.02.03) Nguyễn Thị Phúc 20/04/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0140 NGhị định 81/2021/NĐ-CP MÙa A Già 20/04/2023 Đang xử lý
9 PAKN.2023.0154 Về xếp loại tốt nghiệp của sinh viên Vương Việt Hoàng 24/04/2023 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0152 Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và đầu tư thuộc Trường (Cơ sở GDNN công lập? Nguyễn Bá Đẹp 24/04/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5