BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0182 Câu hỏi về nghị định 81/2021/NĐ-CP nguyễn thị hà 17/05/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0169 Hỗ trợ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP Tăng Nguyễn Phượng Loan 05/05/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0067 Học bồi dưỡng CDNN giảng viên giáo dục nghề nghiệp Nguyenthithu Thuy 31/01/2024 Đã trả lời
4 PAKN.2024.0066 Học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Nguyenthithu Thuy 31/01/2024 Đã trả lời
5 PAKN.2024.0071 Chứng chỉ về thu hồi môi chất lạnh Công ty TNHH MZ VINA 07/02/2024 Đã trả lời
6 PAKN.2024.0081 Tiêu chuẩn phụ trách của phó hiệu trưởng trường cao đẳng Vàng Văn Tính 20/02/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0054 Công nhận văn bằng Cao Đẳng nước ngoài (Pháp) để sử dụng tại Việt Nam Đặng Đình Bảo Quyên 29/01/2024 Đã trả lời
8 PAKN.20230908.0057 BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ 2023 Trương Tuấn Đạt 08/09/2023 Đã trả lời
9 PAKN.2024.0064 Về miễn giảm học phí theo khoản 17 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP Vũ Văn Quảng 31/01/2024 Đã trả lời
10 PAKN.2024.0044 Điểm thi thế nào là đạt Vàng Văn Tính 23/01/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/13