BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0494 Thắc mắc về quy định điều kiện cần của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách Lý Nhất Vũ 24/07/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0493 Tìm mộ liệt sỹ Phan Chính 24/07/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0492 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Sử Minh Thà 24/07/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0495 Thời điểm bắt đầu áp dụng hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng Trần Đan 24/07/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0496 Công nhận Liệt Sỹ Lê Thị Tươi 24/07/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0497 Công nhận liệt sỹ khi thương binh qua đời. Nguyễn Thị Xáng 24/07/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0498 Phản ánh về việc chậm giải quyết chế độ thương binh của ông Vũ Văn Kiệm Vũ Văn Thành 24/07/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0500 Thương binh hạng 1/4 (tie lệ thương tật 83%) khi mất đột ngột có được công nhận liệt sỹ hay không? Lê Thị Hồng Ánh 25/07/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0461 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Đinh Thị Thu Thuỳ 16/07/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0480 thời điểm tính mức lương cơ sở để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Hoàng Trung 22/07/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/246