BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20221123.0041 giải đáp thắc mắc về hộ khẩu và CCCD Duong Thị Minh Hảo 23/11/2022 Đã trả lời
2 PAKN.20220816.0061 Chậm Chi Lương Lâm Thị Tú Huỳnh 16/08/2022 Đã trả lời
3 PAKN.20220809.0022 chậm giải quyết tiền mai táng phí, tiền hương khói NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 09/08/2022 Đã trả lời
4 PAKN.20220622.0006 Gửi pakn về xử lý hồ sơ: G22.99-220613-05048 Ngọc văn Luận 22/06/2022 Đã trả lời
5 PAKN.20220708.0044 Gửi pakn về xử lý hồ sơ: G22.99-220617-05064 Vũ Minh Hoàng 08/07/2022 Đã trả lời
6 PAKN.20220426.0013 Chưa thấy giải ngân gói hỗ trợ dịch theo nghị quyết 68 cho người lao động Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ LB 26/04/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20220711.0002 Bổ sung thêm cho hồ sơ PAKN 20220711.0001 đã gửi PHAN LÊ HOÀNG LONG 11/07/2022 Đã trả lời
8 PAKN.20220630.0011 Chưa nhận tiền Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19 theo quy định. Bùi Hoàng Mỹ Tiên 30/06/2022 Đã trả lời
9 PAKN.2022.12379 V/v khai và nộp hồ sơ xin truy tặng danh hiệu cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 theo Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 và Nghị định 131/2021/NĐ-CP Nguyễn Hồng Liên 19/07/2022 Đã trả lời
10 PAKN.2022.12159 tôi nghỉ việc tại công ty đúng quy định, nhưng công ty không trả lương tháng cuối cho tôi Nguyễn Thanh Phong 27/04/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/95