BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0323 Tôi muốn phản ánh Trần duy Mạnh 13/08/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2022.12356 VỤ VIỆC GIẾT NGƯỜI PHI TANG CHƯA ĐƯỢC ĐIỀU TRA LÀM RÕ Nguyễn Duy Trường 13/07/2022 Đã thông báo
3 PAKN.2022.10919 Bao giờ cho đến bao giờ? Lucas 16/02/2022 Đã thông báo

Số bản ghi trên 1 trang