BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0083 TRỢ CẤP HÀNG THANG QUÂN NHÂN THAM GIA CHỐNG MỸ DƯỚI 20 NĂM NGUYỄN THỊ MỸ ĐỨC 15/03/2023 Đang xử lý
2 PAKN.20230104.0050 Hỏi về thủ tục xác nhận thân nhân người có công Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên 04/01/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0178 Tiền lương tăng ca làm thêm giờ CHÂU HỒNG DIỄM 15/05/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0182 Câu hỏi về nghị định 81/2021/NĐ-CP nguyễn thị hà 17/05/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0189 Về Khoản 8, Điều 7, Nghị định 152/2020/NĐ-CP Công an thành phố Phúc Yên 21/05/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0127 Về điều 20 nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Huỳnh Minh Hải 13/04/2023 Đã trả lời
7 PAKN.2022.12311 Chế độ miễn tập sự và cách xếp lương đối với công chức đã có thời gian đóng BHXH Nguyễn Thị Xuân Anh 01/07/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0155 Thủ tục để lãnh tiền mai táng và trợ cấp 1 lần cho mẹ liệt sĩ Huỳnh Thanh Thảo Nguyên 24/04/2023 Đang xử lý
9 PAKN.2023.0153 Nhận trợ cấp mất việc làm hay trợ cấp thôi việc khi văn phòng đại diện nước ngoài đóng cửa? Bùi Thị Kim Quy 24/04/2023 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0149 Về việc đăng ký xuất khẩu lao động Ngô Dương Bảo Trâm 24/04/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/52