BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12379 V/v khai và nộp hồ sơ xin truy tặng danh hiệu cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 theo Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 và Nghị định 131/2021/NĐ-CP Nguyễn Hồng Liên 19/07/2022 Đã trả lời
2 PAKN.2022.12159 tôi nghỉ việc tại công ty đúng quy định, nhưng công ty không trả lương tháng cuối cho tôi Nguyễn Thanh Phong 27/04/2022 Đã trả lời
3 PAKN.2022.12530 Hỏi về chế độ 62 cho quân nhân sang giúp nước bạn Lào Hà Văn Đoàn 20/09/2022 Đã trả lời
4 PAKN.2022.12604 Nghị định 81/2021/NĐ-CP Mai Nguyễn Đạt 28/10/2022 Đã trả lời
5 PAKN.2022.12383 Trợ cấp tuất đối với người hưởng 2 chế độ (Thương binh và Chất độc hóa hóa học) Nguyen 20/07/2022 Đã trả lời
6 PAKN.2022.12051 Tiền covid xã điện hòa, huyện điện Bàn , tỉnh quang nam Nguyễn Văn a 24/03/2022 Đã trả lời
7 PAKN.2022.12458 Về việc hỗ trợ Covid 19 Huỳnh Tuấn Anh 06/08/2022 Đã trả lời
8 PAKN.2022.10724 Căn cứ phân loại đơn vị tự chủ tài chính để được hưởng hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền Hải Phòng 07/01/2022 Đã trả lời
9 PAKN.2022.12268 Nghị quyết 68 Lê Thị Hà 14/06/2022 Đã trả lời
10 PAKN.2022.12437 Chi Trả Hộ Trợ Người Lao Động Theo Quyết Định 68/NQ-CP Nguyễn Văn Hạnh 30/07/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/58