BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20240203.0006 Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam-cấp Tỉnh, TP Phạm Thị Thu Hà 03/02/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0058 - Người lao động nước ngoài có thể giao kết hợp đồng và làm việc đồng thời cho nhiều người sử dụng lao động không. CÔNG TY CP HẢI LÝ - SME 30/01/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0256 tiền hỗ trợ thờ cúng đối vớii liệt sĩ Quỳnh Anh 10/07/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0124 Hỏi: Thương binh được xếp hạng thương tật, sau đó không nhận tiền trợ cấp thương tật, nay muốn tiếp tục hưởng trợ cấp có được không?. Nguyễn Vĩnh Phúc 11/04/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0182 Câu hỏi về nghị định 81/2021/NĐ-CP nguyễn thị hà 17/05/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0155 Thủ tục để lãnh tiền mai táng và trợ cấp 1 lần cho mẹ liệt sĩ Huỳnh Thanh Thảo Nguyên 24/04/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12466 Hỏi: Thương binh đang hưởng chế độ thương tật, đồng thời nghỉ mất sức lao động có được hưởng thêm chế độ MSLĐ không?. Nguyễn Vĩnh Phúc 08/08/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12706 Chế độ con liệt sỹ Nguyễn Văn Nguyên 23/12/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2023.0271 Hồ sơ thờ cúng Liệt sĩ Cao Thu Hồng 18/07/2023 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0289 Quyền lợi Bảo hiểm y tế của người tham gia chiến đấu tại Campuchia Đặng Đình Châu 23/07/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/64