BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
11 PAKN.2024.0227 Kính gửi bộ theo thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH điểm e, khoản 1, điều 6 được hiểu như thế nào? Hoàng Minh Huấn 16/04/2024 Đang xử lý
12 PAKN.2024.0173 Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức GDNN hạng II Vương Thắng 29/03/2024 Đã trả lời
13 PAKN.2024.0100 Đào tạo thường xuyên và Liên kết đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GBI 28/02/2024 Đã trả lời
14 PAKN.2024.0183 Tôi muốn hỏi account truy cập vào http://qltuyensinh.gdnn.gov.vn/ Phạm Minh Tâm 02/04/2024 Đã trả lời
15 PAKN.2024.0184 Xác thực bằng cao đẳng Huỳnh Như 02/04/2024 Đã trả lời
16 PAKN.2024.0146 Theo nghị định 81 . Em cần làm những giấy gì để được giảm học phí ạ Nguyễn Phạm Thùy Trang 19/03/2024 Đã trả lời
17 PAKN.2024.0126 Nội dung nghị định 81/2021 cấp bù học phí Vương thị thuỳ Dương 12/03/2024 Đã trả lời
18 PAKN.2024.0159 Quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ Phạm Nguyễn Kim Thư 25/03/2024 Đã trả lời
19 PAKN.2024.0166 Hỏi về hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Khưu Thành Thuận 26/03/2024 Đã trả lời
20 PAKN.2024.0205 Hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên học nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Thị Thi 05/04/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/17