BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
11 PAKN.2024.0063 Chứng chỉ vận hành xe nâng Công ty TNHH SHINGOSHU VIETNAM 31/01/2024 Đang xử lý
12 PAKN.2024.0076 Về cấp phát bảo hộ lao động Công ty TNHH CCH TOP (VN) 19/02/2024 Đang xử lý
13 PAKN.2024.0171 Mặt hàng Kiểm tra chất lượng Hà Văn Cảnh 28/03/2024 Đang xử lý
14 PAKN.2024.0199 Nghỉ hằng năm Nguyễn Thị Tuyết Nga 04/04/2024 Đang xử lý
15 PAKN.2024.0200 Nghỉ trong giờ làm việc Nguyễn Thị Tuyết Nga 04/04/2024 Đang xử lý
16 PAKN.2024.0212 Sao không cố định lịch nghỉ 30/4-1/5 để khỏi đề xuất, xin ý kiến từng năm? Nguyễn Hoàng Anh 10/04/2024 Đang xử lý
17 PAKN.2024.0213 Em xin hỏi về việc Công ty có phải trả lương và đóng bảo hiểm trong thời gian em không tham gia làm việc do bị tại nạn lao động trên đường đi làm về nhà do tai nạ giao thông không ạ? Trần Thị Bích Hạnh 10/04/2024 Đang xử lý
18 PAKN.2024.0228 Bị hoán đổi ngày nghỉ ngày thứ 29/04/2024 vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương trần quang minh 16/04/2024 Đang xử lý
19 PAKN.2024.0242 Hiện nay để áp dụng Điều 113. Nghỉ hàng năm, tại mục 1 vào công việc hiện tại là không có cụ thể ? Nguyễn Lê An 20/04/2024 Đang xử lý
20 PAKN.2024.0248 Em xin hỏi về việc Công ty có phải trả lương và đóng bảo hiểm trong thời gian em không tham gia làm việc do bị tại nạn lao động trên đường đi làm về nhà do tai nạn giao thông không ạ? Trần Thị Bích Hạnh 22/04/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/11