BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
11 PAKN.20221123.0064 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trần Thu Trang 23/11/2022 Đã trả lời
12 PAKN.20221123.0069 Chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg Trần Mạnh Hà 23/11/2022 Đã trả lời
13 PAKN.20221126.0011 Về việc cấp hộ chiếu Nguyen thi huong 26/11/2022 Đã trả lời
14 PAKN.20221126.0035 Hưởng trợ cấp thất nghiệp Phạm Trung Thành 26/11/2022 Đã trả lời
15 PAKN.20221126.0043 V/v: Công dân Nguyễn Thị Tuyên đề nghị các cơ quan giải quyết phần diện tích đất chiếm đoạt, lấn chiếm Nguyễn Thị Tuyên 26/11/2022 Đã trả lời
16 PAKN.20221126.0063 NOXH FLC GARDEN ĐẠI MỖ TÒA HH4 Hoàng Đức Ham 26/11/2022 Đã trả lời
17 PAKN.20221128.0065 HỎI THÔNG TIN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP BÙI THỊ THANH THẢO 28/11/2022 Đã trả lời
18 PAKN.20221129.0009 Quá hạn trả kết quả Phạm Thị Mẫn 29/11/2022 Đã trả lời
19 PAKN.20221129.0015 Nộp HS gần 1 tháng không có phản hồi LE THI NGOC HUNG 29/11/2022 Đã trả lời
20 PAKN.20221129.0032 Chưa nhận được giấy hẹn hưởng trợ cấp thất nghiệp Đào Duy Tân 29/11/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/33