BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
11 PAKN.2024.0361 Thông tư 01/2024 Hoàng Minh Huấn 10/06/2024 Đã trả lời
12 PAKN.2024.0321 Từ chối hồ sơ làm BHTN Phạm Vũ Anh Tuấn 29/05/2024 Đã trả lời
13 PAKN.2024.0286 Hưởng bảo hiểm thất nghiệp Tăng Ngọc Chân Tâm 22/05/2024 Đã trả lời
14 PAKN.2024.0382 Học nghề sau khi xuất ngũ nghĩa vụ công an nhân dân Trương Tấn Thuận 22/06/2024 Đã trả lời
15 PAKN.2024.0322 Cấp bù học phí giáo dục nghề nghiệp nặng nhọc, độc hị Nguyễn Việt Hoàng 30/05/2024 Đã trả lời
16 PAKN.2024.0308 Về miễn giảm học phí cho con bệnh binh Nguyễn Quỳnh Thư 28/05/2024 Đã trả lời
17 PAKN.20240311.0164 Đề nghị hướng dẫn thay đổi thông tin người có công Lò Văn Xoa 11/03/2024 Đã trả lời
18 PAKN.2024.0338 Cấp chứng chỉ sơ cấp hay thường xuyên Vàng Văn Tính 03/06/2024 Đã trả lời
19 PAKN.2024.0362 người nhà tôi bị tai nạn lao động và chủ cắt liên lạc phạm văn trung 10/06/2024 Đã trả lời
20 PAKN.2024.0328 Câu hỏi về thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH Phạm Văn Bản 30/05/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/150