BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
11 PAKN.20240326.0117 Không xem được file kết quả bảo hiểm thất nghiệp Đoàn Đức Thành 26/03/2024 Đã trả lời
12 PAKN.20240326.0239 Kiến nghị về việc không tìm thấy mã hồ sơ Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp đã nộp Nguyễn Thị Thu Trang 26/03/2024 Đã trả lời
13 PAKN.20240326.0234 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Vũ Diệu Linh 26/03/2024 Đã trả lời
14 PAKN.20240326.0233 Hồ sơ "Giải quyết trợ cấp thất nghiệp" đã hoàn thành nhưng không tìm thấy Nguyễn Thành Danh 26/03/2024 Đã trả lời
15 PAKN.2024.0160 LAO ĐỘNG TẠI ÚC Nguyễn Thanh Ngân 25/03/2024 Đã trả lời
16 PAKN.2024.0143 Bộ lao động và TBXH HỒ XUÂN LONG 15/03/2024 Đã trả lời
17 PAKN.2024.0135 Tôi đang muốn đi xkld Đức nhưng không biết kênh nào uy tín, qua tìm hiểu trên mạng thì biết bên Bộ Lao Động Thương Bình Xã Hội có hỗ trợ về xkld Đức. Tôi muốn hỏi bây giờ liên hệ kênh nào, cơ sở nào để được đào tạo hỗ trợ đi sang Đức làm việc, chi phí khoảng bao nhiêu và cần những thủ tục gì ạ. Tôi cám ơn! Đỗ Mạnh Khanh 13/03/2024 Đã trả lời
18 PAKN.2024.0136 Xét thăng hạng giảng viên GDNN hạng III lên hạng II Cao Duy Tám 14/03/2024 Đã trả lời
19 PAKN.2024.0139 Hỏi về chuyển đổi mã chức danh nghề nghiệp Dương Văn Tý 14/03/2024 Đã trả lời
20 PAKN.2024.0141 Kính gửi công thông tin Bộ LĐTB và XH. Tôi có 2 câu hỏi rất mong được giải đáp liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức GDNN như sau: Vương Thắng 15/03/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/132