BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
11 PAKN.20221122.0039 Phản ánh về thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài lê thị giang 02/12/2022 Đã trả lời
12 PAKN.20221129.0011 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Công Ty Cổ Phần Nikken Việt Nam 29/11/2022 Đã trả lời
13 PAKN.20221124.0057 Yêu cầu trả lời thông tin Lê Thị Duyên 24/11/2022 Đã trả lời
14 PAKN.20230130.0082 Công ty không trả lương Phạm Quất Hiền 30/01/2023 Đã trả lời
15 PAKN.20221216.0005 Phản ánh kiến nghị về hồ sơ: CAO HOÀNG NAM 16/12/2022 Đã trả lời
16 PAKN.20221213.0010 Nội quy lao động của Công ty Đinh Phạm Diệu Tín 13/12/2022 Đã trả lời
17 PAKN.2022.12388 Có bằng Trung cấp, nhưng không đỗ tốt nghiệp THPT Mai Văn Thành 21/07/2022 Đã trả lời
18 PAKN.20220809.0023 Bị từ chối hồ sơ Trần Thu Hương 09/08/2022 Đã trả lời
19 PAKN.20220729.0072 Chưa được xử lý hồ sơ CHU XUAN TUA 29/07/2022 Đã trả lời
20 PAKN.20230208.0105 Phản ánh: về gói trợ cấp covid theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại công ty TNHH Kindy City Dương Thị Ngọc Nhi 08/02/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/46